บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด


11/54 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/54 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115559000743
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชติเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*