บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด"

บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตสื่อประเภทต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด


1358/17 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1358/17 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0115559000751
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีโอ มัลติมีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*