บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด"

บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุเชือกกระดาษเครื่องเขียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด


10/14 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/14 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด

ได้แก่ 0115559000778
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมททีเรียล (2559) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*