บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด"

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด


22/1 หมู่ที่ 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/1 หมู่ที่ 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด

ได้แก่ 0115559000786
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูล พอร์เทจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*