บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนค้าที่ดิน จัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด


16 หมู่ที่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 หมู่ที่ 14 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559000794
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พระราม สาม กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*