บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ อาคารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


9/27 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/27 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000832
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช.ธนากรดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*