บริษัท ดวงตะวัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดวงตะวัน จำกัด"

บริษัท ดวงตะวัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดวงตะวัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดวงตะวัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดวงตะวัน จำกัด


365 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดวงตะวัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

365 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ดวงตะวัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดวงตะวัน จำกัด

ได้แก่ 0115559000867
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดวงตะวัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดวงตะวัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*