บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด"

บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักให้เช่าเครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ให้เช่าเครื่องเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด


290 หมู่ที่ 19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

290 หมู่ที่ 19 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด

ได้แก่ 0115559000875
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธาราแกรนด์ มหาสารคาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*