บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด"

บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด


24/75 หมู่ที่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/75 หมู่ที่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115559000883
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หนุมาน 99 คอนสตรั๊กชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*