บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด"

บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง พื้น ไม้ลามิเนต กระเบื้องยสง พรม วอลเปเปอร์ ปาร์เก้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด


198/151 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

198/151 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท พีเค นิวเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด

ได้แก่ 0115559000891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเค นิวเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*