บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด"

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด


168/25 หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

168/25 หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด

ได้แก่ 0115559000905
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*