บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


98/153 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/153 หมู่ที่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0115559000913
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*