บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


555/99 หมู่บ้านสีวลี บางนา หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/99 หมู่บ้านสีวลี บางนา หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0115559000948
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนโทลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*