บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำแนะนำ การวางแผนธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


88/18 หมู่ที่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/18 หมู่ที่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559000972
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาคารุ พลัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*