บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด"

บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอาคารสำนักงาน โรงงาน โกดังเก็บสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด


1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001006
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*