บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท เนตรนาถ  ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับขนส่งพนักงาน ขนส่งสินค้า ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด


56/3 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/3 หมู่ที่ 5 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0115559001065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนตรนาถ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*