บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด"

บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสถานที่ออกกำลังกายและเครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด


199 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด

ได้แก่ 0115559001090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีก้า ฟิตเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*