บริษัท ชอบชา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชอบชา จำกัด"

บริษัท ชอบชา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชอบชา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชอบชา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชอบชา จำกัด


299/39 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชอบชา จำกัด ตั้งอยู่ที่

299/39 หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ชอบชา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชอบชา จำกัด

ได้แก่ 0115559001162
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชอบชา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชอบชา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*