บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อลูมิเนียมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด


3/295 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/295 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115559001189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก้วพินิจ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*