บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย บริการโครงการการวางระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด


555/362 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/362 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115559001201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็ตเวิร์คอิโวลูชั่นคอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*