บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด"

บริษัท ลาเบลล์  อินเทอร์ คอร์พ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเครื่องนอนเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด


9/55 หมู่ที่ 9 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/55 หมู่ที่ 9 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด

ได้แก่ 0115559001235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลาเบลล์ อินเทอร์ คอร์พ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*