บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด"

บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำงานป้ายโฆษณาและงานพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด


33/219 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/219 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0115559001251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*