บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด


799/120 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

799/120 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0115559001278
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอพี ชิปปิ้ง แอนด์ คัสตอม เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*