บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทถ่านไม้ถ่านกะลามะพร้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด


215/296 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

215/296 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559001294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคโค่ เอนเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*