บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด"

บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด


13/36 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/36 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด

ได้แก่ 0115559001308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนโช เจแปนนิส ฟูด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*