บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ จัดงานอีเว้นท์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด


108/26 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/26 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559001324
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยสไตล์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*