บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด"

บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตขนมขบเคี้ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด


32/3 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/3 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ถนนพระราชวิริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด

ได้แก่ 0115559001332
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาราเวล บาราติเอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*