บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด"

บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกชนิดและซื้อ-ขายเคมีภัณฑ์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด


555/40 หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/40 หมู่ที่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด

ได้แก่ 0115559001367
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ๊ดวานซ์เคม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*