บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์  ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด


9/46 หมู่ที่ 7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/46 หมู่ที่ 7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0115559001375
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟิร์สคลาสชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*