บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด"

บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างหล่อยาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด


57/37 หมู่ที่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/37 หมู่ที่ 3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001383
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอ็นโรลเลอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*