บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


340/923 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

340/923 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0115559001405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาร์ชอลก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*