บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการขนส่งขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก-น้ำ-อากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด


9/289 หมู่ที่ 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/289 หมู่ที่ 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกนรินทร์ อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*