บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง เครื่องดนตรีและของเล่นทุกชนิด เช่น กีต้าร์ กลอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด


345/24 หมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

345/24 หมู่ที่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0115559001464
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิงหลง อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*