บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจ จำหน่าย ซ่อมแซม ติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด


18/8 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/8 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559001511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*