บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด"

บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด


638 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

638 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด

ได้แก่ 0115559001537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พวงเพ็ชร การช่าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*