บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด


199/3155 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/3155 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0115559001545
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วริศรา บุญมี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*