บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การสอนกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด


9/1 ถนนอมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/1 ถนนอมรเดช ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0115559001553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีลิท ลอว์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*