บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด"

บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย โคมไฟแสงสว่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด


26/58 หมู่ที่ 7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/58 หมู่ที่ 7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด

ได้แก่ 0115559001596
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเปเชียล ไล้ท์ แอนด์ ทูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*