บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงเชื่อมใสเชื่อมโครงสร้างและชิ้นส่วนโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด


1614/1101 หมู่ที่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1614/1101 หมู่ที่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0115559001600
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นดับบลิวพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*