บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด"

บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการก่อสร้างโครงอาคารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด


777/130 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

777/130 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

ได้แก่ 0115559001618
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*