บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด"

บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด


222/32 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/32 หมู่ที่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด

ได้แก่ 0115559001626
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีม เบอร์ลี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*