บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด


1/95 หมู่ที่ 7 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/95 หมู่ที่ 7 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0115559001651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบญกาย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*