บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด


888/19 หมู่บ้านอินดี้ ประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/19 หมู่บ้านอินดี้ ประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0115559001685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอมอลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*