บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด"

บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับผลิตงานโลหะตามแบบทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด


88/10 หมู่ที่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/10 หมู่ที่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด

ได้แก่ 0115559001707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม เทค แมชชีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*