บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฮิเดกิ  (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายค้าปลีกค้าส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด


347/56 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

347/56 หมู่ที่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0115559001731
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮิเดกิ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*