บริษัท โปรเทค 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเทค 99 จำกัด"

บริษัท โปรเทค 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเทค 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเทค 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการขายส่ง-ปลีก ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม กระจก อุปกรณ์ตกแต่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเทค 99 จำกัด


86/101 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเทค 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/101 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเทค 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเทค 99 จำกัด

ได้แก่ 0115559001758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเทค 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเทค 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*