บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด"

บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายล้อรถยนต์แม็กซ์ช่วงล่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด


228/15-18 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

228/15-18 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท เรซสเปก วีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด

ได้แก่ 0115559001782
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรซสเปก วีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*