บริษัท จี แอสเสท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จี แอสเสท จำกัด"

บริษัท จี แอสเสท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จี แอสเสท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จี แอสเสท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าอาคารโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จี แอสเสท จำกัด


182/1 หมู่ที่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จี แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่ที่

182/1 หมู่ที่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท จี แอสเสท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จี แอสเสท จำกัด

ได้แก่ 0115559001812
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จี แอสเสท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จี แอสเสท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*