บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด"

บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า การหาสมาชิกให้องค์กร และบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด


240/56 หมู่ที่ 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/56 หมู่ที่ 4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0115559001821
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มนต์ธิดา 2016 สกายลายน์ ยูนิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*