บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด"

บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างประกอบและติดตั้งหัวเตาอินฟาเรด และอุปกรณ์อื่นๆในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด


334/202 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่

334/202 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด

ได้แก่ 0115559001839
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเจ คอนโทรล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*